මධ්‍යම උෂ්ණත්වය 120 ~ 450 ° C

12345 ඊළඟ> >> පිටුව 1/5